search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Ett fantastiskt uppdrag

Sedan den 1 juli 2021 har jag fått den stora äran av Advokatsamfundets ledamöter att leda styrelsens arbete under de kommande två åren. Det är ett fantastiskt uppdrag som jag tar på största allvar.

För dem av er som är intresserade av att veta mer om mig och mina tankar om uppdraget och möjligheterna och utmaningarna som advokatkåren står inför finns reportaget ”Eva-Maj Mühlenbock tar över ordförandeskapet i Advokatsamfundet”.

På den här sidan kommer jag regelbundet att skriva om samtal och möten med olika ledamöter inom kåren men också med våra styrelse­ledamöter i huvudstyrelsen. Min förhoppning är att, även på detta sätt, kunna förmedla vad styrelsen och Advokatsamfundet arbetar med och därigenom bidra till en öppenhet kring det viktiga och omfattande arbete som sker.

Vi har förmånen att ha en styrelse som består av synnerligen kompetenta och skickliga advokater. Alla verksamma inom olika områden, och med olika specialiteter, som tillsammans gör att styrelsen täcker så gott som alla områden där advokater är verksamma. Detta är förstås till stor nytta och gagn för Advokatsamfundet, inte minst när det kommer till vårt remissarbete. Samfundet lämnar årligen omkring 120 remissvar, och det kan inte nog understrykas hur viktigt det arbetet är. Det är alltid en styrelseledamot som är ordförande i den remissgrupp som arbetar fram förslag till Advokatsamfundets slutliga uppfattning avseende de olika lagförslagen.

Det är fortfarande semestertider i landet när jag skriver dessa rader. Vi har haft en sommar där en majoritet av oss även i år har tillbringat semestern huvudsakligen inom landets gränser. Många har besökt klassiska semesterorter och kunnat konstatera vilken fantastisk natur vårt vackra land erbjuder. Många semesterorter har berättat om besöksrekord till glädje för många näringsidkare som fortfarande lider svårt efter nedstängningar på olika sätt. Vi är många som hoppas att hösten kommer att erbjuda en mer normal tillvaro. Och oj vad många vi är som längtar efter att återigen kunna gå på teater och besöka olika kulturscener igen. Förhoppningsvis ses vi där!

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund