search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Ängla kämpar mot näthatet

Ängla Eklund, Mannheimer Swartling i Stockholm, blev advokat den 10 juni. Hon är ordförande i Institutet för Juridik och Internet som arbetar mot nätrelaterade kränkningar.

Vad fick dig att engagera dig mot näthat?

– Samspelet mellan digitaliseringen och juridiken väckte ett stort intresse hos mig. Av­saknaden av befintliga lösningar på nya juridiska utmaningar som uppstår när samhället genomgår en konstant digital utveckling gav mig möjlighet att få använda juridiken som verktyg för att skapa förändring och sprida kunskap. Utvecklingen utmanar ständigt balansen mellan moral och lag och yttrandefrihet och integritet.

Vad är det viktigaste du har uppnått i arbetet inom Institutet för Juridik och Internet (IJI)?

– IJI har uppnått otroligt mycket under den tid vi har varit verksamma tack vare alla hårt slitande studenter som har engagerat sig genom åren. IJI har varit en viktig aktör i att lyfta de rättsliga aspekterna av digitala kränkningar genom bland annat folkbildning och opinionsbildning, och IJI fyllde en viktig roll vid införandet av bestämmelsen olaga integritetsintrång och det stärkta straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet på nätet.

Annons
Annons