search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatforeningen är nöjd med förslaget

Den 11 juni lade den norska regeringen fram sin kraftigt försenade proposition om ny advokatlag.

Förslaget innebär stora förändringar bland annat i tillsynen över advokaterna, och advokaternas rådgivningsmonopol upphävs (se Advokaten 4 2021). Norska Advokatforeningen är mycket nöjd med flera viktiga punkter i lagförslaget. Advokatforeningens ordförande Jon Wessel-Aas nämner särskilt att Advokatforeningens synpunkter har beaktats genom att regler som säkerställer advokaternas oberoende införs – bland annat att advokaternas tystnadsplikt fastställs i lag – och att de stränga ägarskapsreglerna för advokatverksamhet och om advokaternas roll i rättegångar bibehålls.

Men Advokatforeningen är kritisk till delar av propositionen. Regeringen föreslår att norska advokaters rätt att agera fastighetsmäklare upphävs, en åtgärd som Advokatforeningen kallar advokatfientlig. Advokatforeningen varnar för att det innebär höjda priser för konsumenter och problem med att få komplicerade mäklaruppdrag lösta. Advokater i Sverige får sedan 1995 förmedla fastigheter bara i samband med ett annat advokatuppdrag.

Annons
Annons