search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 6 2021 Årgång 87
Nr 6 2021 Årgång 87

Fokus

Mot nya, flexiblare tider

Jobba hemifrån en eller ett par dagar i veckan, resa mindre och ha fler digitala möten och utbildningar. Det är några av nyheterna när advokatbyråerna öppnar upp igen i höst efter pandemin. Men det finns risker med allt för mycket hemarbete, menar en expert. Och kontoret som mötesplats är fortsatt centralt för att slå vakt om byråernas företagskulturer.

Läs mer

Ledare

Att sätta nyheter i perspektiv

Sen på bollen läste jag i somras Factfulness av Hans Rosling, och bokens huvudpoäng: att man måste... Läs mer

Gästkrönika

I jakten på nyheter springer journalister i flock

Journalister ser sig gärna som individualister som inte räds att gå sin egen väg. Men i upphetsade... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

Etik

HD:s beslut

I september 2020 överklagade JK beslutet och yrkade att HD skulle ändra disciplinnämndens beslut och... Läs mer

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Åtminstone en bra sak med coronapandemin

Utanför rikets gränser förskräcker mediernas skildringar av bränder, oväder och andra extrema väderhändelser.

Så avslutades sommaren med den stora klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som beskrev vad många redan befarat. Möjligen innebar sommarens dramatiska väderhändelser klimatfrågans stora genombrott för många av dem som tidigare förhållit sig skeptiska eller avvaktande i frågan om det är ett ständigt växlande väder eller klimatförändringar som vi har sett under de senaste årtiondena.

Även om den allvarliga klimatutvecklingen får en och annan att tala om apokalypsens tidevarv kan man konstatera att vetenskapen och läkemedelsindustrin fått fram covidvaccin till stora delar av jordens befolkning på rekordkort tid. Svåra problem kan lösas. Och coronapandemin har haft en bra sak med sig. Att utsläppen minskade. Även för många advokatbyråer har pandemin lett till förmodligen bestående förändringar, läs mer i Fokus
s. 26. Byråernas företrädare beskriver hur pandemin lett till en djupgående digitalisering och införande av hybridarbete. Och till det kan tilläggas: minskad klimatbelastning.

Många räknar nu med att vi inom en inte allt för snar framtid kan återvända till kontoren. Låt oss hoppas att advokatbyråer liksom andra använder pandemins erfarenheter till något bra. Till att lyfta klimatfrågan och ta sig an den på allvar. Låt oss inspireras av de advokater och jurister, som startat ett nätverk för klimatarbete, läs mer i artikeln ”Advokatbyråer engagerar sig för klimatmålen”. Låt juridiken spela en aktiv roll i klimatomställningen.

Tom Knutson
Chefredaktör