search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Rapporter från Brå

2021:3 Islamofobiska hatbrott

I denna rapport beskrivs hur de islamofobiska hatbrotten ser ut, vilka som utsätts, var de utsätts samt vilka konsekvenser dessa handlingar har för de utsatta.

2021:8 Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder

Det dödliga skjutvapenvåldet har minskat i de flesta andra länder i Europa medan det har ökat i Sverige, enligt rapporten som jämför situationen i Sverige med andra europeiska länder åren 2000–2019. Forskningen visar att det upptrappade våldet är starkt förknippat med kriminella miljöer i utsatta områden.

Bitte Wölkert
Annons
Annons