search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Asp, Petter: De osjälvständiga brottsformerna : försök, förberedelse, stämpling, (gärningsmannaskap &) medverkan, underlåtenhet att avslöja och förhindra brott (Iustus. 528 s.)

Berndtsson, Bo: Compliance : vad gör du och ditt företag när ingen ser? (Norstedts juridik. 163 s.)

Briselius, Niklas: Marknadsföringsrätt : den materiella rätten och processen / Niklas Briselius, Maria Bruder, Tobias Eltell, Johan Åberg (Norstedts juridik. 388 s.)

Derlén, Mattias: Grundläggande EU-rätt / Mattias Derlén, Staffan Ingmanson, Johan Lindholm (2. uppl. Liber. 143 s.)

Fars samlingsvolym. 2021, Redovisning (43. utg. FAR. 2111 s.)

Fars samlingsvolym. 2021, Revision (43. utg. FAR. 1685 s.)

Forssman, Magnus: Företags­överlåtelser : en introduktion till den legala processen (3. uppl. Norstedts juridik. 325 s.)

Hobér, Kaj: International commercial arbitration in Sweden (2. ed. Oxford Univ. Press. 498 s.)

IFRS-volymen 2021 (18. uppl. FAR. 993 s.)

Jingryd, Ola: Fastighetsförmedling (6. uppl. Studentlitteratur. 362 s.)

Kellgren, Jan: Proaktiv användning av rätten : en lärobok om att bruka rätten som redskap för att uppnå verksamhetsmål som inte är definierade i rättsliga termer / Jan Kellgren, Ingrid Arnesdotter (Studentlitteratur. 172 s. Bokserien ProLex ; 1)

Krikström, Peter: Ordning och säkerhet i domstol : en handbok / Peter Krikström, Lennart Johansson (2. uppl. Jure. 127 s.)

Lodin, Sven-Olof: Inkomstskatt : en lärobok i skatterätt. D. 1 + 2 / Sven-Olof Lodin et al. (18. uppl. Studentlitteratur. 712 s.)

Lynge Andersen, Lennart: Fuldmagt og fremtidsfuldmagt : nye synsvinkler (København : Djøf Forlag. 266 s.)

Oldenstam, Robin: Guide till kommersiell tvistlösning : tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal / Robin Oldenstam et al. (4. uppl. Mannheimer Swartling advokatbyrå. 237 s.)

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 12 / redaktörer: Sara Göthlin, Algot Bengtsson, Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law. 451 s.)

Viklund, Lars: Arbetsrätt i praktiken : en handbok / Lars Viklund, Martin Wästfelt (21. uppl. Studentlitteratur. 340 s.)

Vänbok till Åsa Bergenheim : uppsatser i idéhistoria och rättsvetenskap / Nick Dimitrievski, Stefan Olsson, Per-Ola Wiklander (Jure. 2020. 287 s. Rättsvetenskapliga studier vid Karlstads universitet ; 3)

Ågren, Jack: Social adekvans : ansvarsfrihet utan lagstöd (Norstedts juridik. 269 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 217)

Annons
Annons