search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Fyra år går fort ibland

Fyra år kan gå fort. Vid Advokatfullmäktige för fyra år sedan den 15 juni var vädret ostadigt, mörka moln hade dragit in över huvudstaden.

I den stora konferenssalen i Näringslivets hus på Östermalm i Stockholm valdes Christer Danielsson efter sluten votering till Advokatsamfundets nya ordförande.

Våren hade varit dramatisk. För första gången i samfundets historia hade det funnits två kandidater till ordförandeposten. Det hela kulminerade med fullmäktigemötet.

På sensommaren två år senare gick samfundets dåvarande generalsekreterare Anne Ramberg i pension efter 19 år på posten. Mia Edwall Insulander tillträdde och fick en allt annat än lugn inskolningsperiod som generalsekreterare. En advokat i Stockholm utsattes för ett mordförsök. Men det var långt ifrån över med dramatik efter det.

Under de senaste åren har ett stadigt ökande intresse kunnat noteras för advokaters, framför allt brottmålsadvokaters, verksamhet från politiker, medier och andra aktörer i rättsväsendet. Återkommande braskande rubriker och inslag i etermedierna om enstaka advokater som beskylls för än det ena än det andra.

Och sedan slog ett nytt och okänt virus till i Kina, som sedan spred sig …

Under de fyra gångna, turbulenta åren går det att konstatera att föreningsdemokratin i Advokatsamfundet stått sig stark. En läkningsprocess har pågått. Och det är bra med tanke på det tilltagande yttre trycket mot advokatkåren och Advokatsamfundet.

Så har just årets fullmäktigemöte klarats av utan större dramatik. Advokatsamfundet har med Eva-Maj Mühlenbock fått sina andra kvinnliga ordförande.

Fyra år går fort ibland. Återstår att se var Advokatsamfundet är om fyra år, då vi skriver 2025. Det lär bli en spännande resa.

Tom Knutson
Chefredaktör

Annons
Annons