search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Avhandlingar

Karaktärsbevisning : studier av relevansproblematik i personrelaterad bevisning av My Bergius, Lunds universitet.

Sammanläggningsavhandling som analyserar hur svenska domstolar hanterar karaktärsbevisning och bedömer relevansen av sådan bevisning. Den innehåller fem artiklar, tidigare publicerade i svenska och utländska vetenskapliga tidskrifter.

Newer forms of contract-based dispute resolution: an examination of efficiency-driven procedures in light of traditional adversarial procedures av Joel Eriksson, Lund universitet.

Studien behandlar nya alternativa, snabba och kostnadseffektiva tvistlösningsmetoder som under senare år börjat få en alltmer framträdande plats, vid sidan av domstols- och skiljeförfaranden.

Rättighetsargument i skadeståndsrätten av Karolina Stenlund, Uppsala universitet (Iustus).

Avhandlingen undersöker den framväxande möjligheten att kräva skadestånd för överträdelser av de grundläggande rättigheterna i Europakonventionen, 2 kap. regeringsformen, EU-stadgan och barnkonventionen. Studien skildrar även den historiska utvecklingen av de mänskliga rättigheterna, satt i relation till den nationella skadeståndsrättens utveckling under 1900-talet.

Bitte Wölkert
Annons
Annons