search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Viktigt utvärdera dataavläsning

Det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning används betydligt mer än beräknat, visar en undersökning. Advokatsamfundet efterlyser nu en utvärdering av reformen.

Tvångsmedlet hemlig dataavläsning infördes 2020, genom en ny lag. Hemlig dataavläsning innebär att polisen, med hjälp av tekniska hjälpmedel, i hemlighet får tillgång till en dator eller annan teknisk utrustning som används för kommunikation, för att kunna se vilken information som finns i den.

I slutet av mars avslöjade Sveriges Radios Ekoredaktion att det nya tvångsmedlet använts betydligt mer än vad man i förväg räknade med. I den utredning som låg till grund för lagförslaget bedömde utredaren att hemlig dataavläsning skulle komma att användas ungefär lika mycket som hemlig rumsavlyssning, alltså i ungefär 100 fall per år.

Men under det knappa år som gått sedan lagen trädde i kraft har svenska domstolar fattat beslut i nära 500 ansökningar om hemlig dataavläsning. Enligt Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden godkänns de allra flesta ansökningarna.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som intervjuades av Ekot, efterlyste en utvärdering av reformen.