search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Viktigt att inte det fria advokatvalet äventyras

Att anställda jurister och advokater byter arbetsplats väcker en rad etiska frågor. Advokaterna Magnus Wallander och Åsa Erlandsson reder ut vad som gäller.

Anmälningar om etiska övertramp i samband med att advokater eller biträdande jurister slutar en anställning dyker då och då upp på disciplinnämndens bord. Framför allt är det två olika problem som tas upp, konstaterar advokat Magnus Wallander. Den första gruppen rör olika typer av konkurrensbegränsningar, där den som slutar förbinder sig att inte ta med eller bearbeta klienter på den gamla byrån.

Den andra gruppen anmälningar handlar om att arbetsgivaren, när en advokat eller biträdande jurist säger upp sig, skickar hem den anställde och tar ifrån honom eller henne arbetsredskap som mobiltelefon, dator och passerkort.

– Det är också är ett problem, eftersom den som slutar inte kan fullgöra sina uppdrag gentemot klienter i pågående ärenden, säger Magnus Wallander.

Båda typerna av anmälningar har lett till sanktioner från disciplinnämnden.

–  Vi ser väldigt allvarligt på det här och har tilldelat varning vid flera tillfällen, säger Magnus Wallander.

Att disciplinnämnden ser så allvarligt på frågor om konkurrensklausuler och jurister eller advokater som förhindras att fortsätta arbeta beror på att åtgärderna skadar klienternas intressen.

–Konkurrensklausuler hör inte hemma i anställningsavtal med biträdande jurister eller advokater, eftersom de påverkar det fria advokatvalet, säger Magnus Wallander.

Varje klient måste själv fatta beslutet om han eller hon vill följa med en jurist eller advokat som byter ­arbetsplats, eller stanna hos byrån. Principen om det fria advokatvalet innebär därmed att advokater inte kan ha sådana anställningsvillkor som förekommer i andra branscher.

– Avtalslagen 38 § handlar om att man inte får ha oskäliga konkurrensbegränsningar. Då tror en del, även advokater, att det gäller fullt ut utan variation i advokatsammanhang. Men vi ställer upp strängare regler, fastslår Magnus Wallander, och tillägger att man därmed inte kan jämföra med avtal i andra branscher.

Det är däremot tillåtet för advokater att avtala med anställda jurister och advokater om en uppsägningstid.

– Det innebär ju något av ett skydd för arbetsgivaren mot att en anställd går från en dag till en annan från en byrå till en annan eller sätter upp en egen verksamhet, säger Magnus Wallander.

Även i det andra exemplet, där advokater eller jurister skickas hem utan telefon och dator, är det klienternas intresse som står i centrum.

– Om inte klienterna kan få den hjälp de behöver eftersom advokaten är tvingad att gå på semester eller tjänstledighet, och klienten inte får tillgång till advokaten då mobiltelefonen inte fungerar och mejlen är avstängd, då är det ett problem, konstaterar Magnus Wallander.

Även arbetsrättsadvokaten Åsa Erlandsson trycker på att klientens fria advokatval inte får äventyras.

– Som tidigare arbetsgivare måste man acceptera  att klienten har rätt till sin akt. Ibland har en del lite svårt att förstå det där och tycker att det är byråns klienter, säger hon.

Magnus Wallander är lite förvånad över att anmälningarna om konkurrensklausuler och hemskickade anställda återkommer till nämnden. Det är ju, påpekar han, numera rätt väl klarlagt vilka krav som ställs på en advokatbyrå när det gäller anställningsvillkor.

– Det framgår explicit av de vägledande reglerna hur anställningsvillkor får vara utformade, och det framgår också av de avgöranden som finns, bland annat från 2018 och nu från 2021, konstaterar Wallander.

En annan fråga, som ofta kommer upp då jurister och advokater byter arbetsplats, är risken för att den nya byrån ”smittas” med intressekonflikter.

– Det har inträffat några gånger med förödande konsekvenser. Det är något man ska tänka på när man anställer, att man måste ha klart för sig vad personen har i sitt cv, så att man inte tar in smitta som inte kan hanteras, säger Magnus Wallander.

Han tillägger att det inte räcker att sätta den nyanställde isolerad från det aktuella ärendet – har smittan kommit in i byrån, då finns den där, och kan inte isoleras bort.

Även Åsa Erlandsson pekar på vikten av att verkligen undersöka eventuell smitta från ärenden som juristen eller advokaten arbetat med.

Lönevillkoren för anställda jurister och advokater kan också de ha en etisk aspekt, påpekar Magnus Wallander. Det handlar då om provisionslöner, där den anställde kan frestas eller tvingas att debitera klienterna för mycket för att själv få en rimlig lön.

– Ersättningen till den anställde juristen eller advokaten får inte vara utformad på ett sådant sätt att det riskerar att skada klienten genom att klienten blir överdebiterad. Problemet är inte provisionslönen i sig, utan om det är en så låg fast del att provisionen är ett måste för att man ska komma upp i en rimlig lön, motsvarande exempelvis lönen för en tingsnotarie, säger Magnus Wallander.

Ulrika Öster
Tom Knutson

Annons
Annons