search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Praktisk juridik

Vad är ljud, vad är infraljud och hur mäts ljud?

Det mänskliga örat kan i bästa fall uppfatta ljud med en frekvens mellan 20 Hz och 20 000 Hz. Med högre ålder avtar förmågan att uppfatta framförallt de högre frekvenserna.

Ljudnivåer (ljudtryck) beskrivs oftast i en logaritmisk skala relativt en vald referensnivå och anges i decibel (dB). Vid mätningar av ljudnivåer pratar man ofta om dB(A), dB(C), dB(Z) etc., vilket innebär att ljudet är filtrerat. Filter A efterliknar det mänskliga örats okänslighet för låga ljudnivåer vilket innebär att lågfrekvent buller ”filtreras bort”. Mätning utan filter redovisas som dB L med något tillägg.

Infraljud (under 20 Hz) är inte hörbart, men kan uppfattas av en människa och väsentligt påverka hennes hälsa och välbefinnande. dB(A) filtrerar dessa ljud med mer än 50 dB.

Lågfrekvent ljud (20–300 Hz) är hörbart. Riktigt låga frekvenser (20–100 Hz) kräver dock ett högre ljudtryck för att höras.

Hans Kindstrand
Advokat

Annons
Annons