search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Rakelkonferensen

Tystnaden kan inte brytas en gång för alla

Uppropet #medvilkenrätt har lett till ökad öppenhet och transparens i advokat- och juristvärlden. Men för att komma framåt måste vi fortsätta att praktiskt göra jämställdhet och bryta rådande normer, menade deltagarna i paneldebatten om arbetet efter uppropet #medvilkenrätt.

”Hur ser branschen ut idag? Vad har hänt efter #medvilkenrätt och vad finns kvar att göra?”. Det var rubriken på Rakelkonferensens panelsamtal med fyra tongivande kvinnor: doktoranden Tove Lindgren, advokat Madeleine Varnäs, advokat Tone Myhre-Jensen och domaren Maria Eka.

Moderatorn Eva-Maj Mühlenbock inledde med att rekapitulera händelserna i november 2017, då #medvilkenrätt exploderade i rättsväsendet. Hon konstaterade att Advokatsamfundet agerade snabbt och frågade sedan deltagarna om hur de i dag såg på skeendet och uppropet.

Tove Lindgren beskrev hela #metoo, där #medvilkenrätt ingick, som en störtvåg som svepte över alla branscher i samhället. Tove var själv med i den Facebookgrupp som ledde fram till uppropet och fick uppleva hur alla i branschen plötsligt talade om jämställdhet och sexuella trakasserier.

Madeleine Varnäs ingår i den referensgrupp med uppgift att ge Advokatsamfundets styrelse stöd i frågorna, som bildades vid en hearing på samfundet under 2018. Hon pekade på att utbildning och information är helt avgörande för att lyckas nå fram i jämställdhetsarbetet. Madeleine Varnäs konstaterade att gruppen lämnat förslag till flera konkreta åtgärder, och att flera genomförts eller är på gång.

Tone Myhre-Jensen mindes mycket väl hur uppropet och hennes egna reaktioner på det, förvandlade kvällens mysiga sagoläsning för fyraåringen till funderingar om hur hon själv, som byråledare, skulle agera för att kunna göra skillnad. Hon undertecknade snabbt uppropet och förmedlade detta till alla medarbetare för att visa sitt stöd och firmans inställning. En avgörande faktor för att verkligen göra frågan brännande i branschen var dock kundernas reaktioner.

– Våra kunder reagerade snabbt och ville veta vad vi gör på området och hur vi arbetar för att öka jämställdhet och inkludering på CQ, berättade hon och konstaterade att jämställdhet därmed blev en mer tydlig affärsfråga i branschen.

Även på domstolarna satte #medvilkenrätt rejäla spår.

– Det här blev verkligen en väckarklocka även för hela domstolsväsendet. Alla tog det på väldigt stort allvar, sa Maria Eka, som konstaterade att uppropet och berättelserna visat att domstolarna inte var fredade från sexuella trakasserier och jämställdhetsproblem.

Måste bryta normer

Så, tre och ett halvt år efter #medvilkenrätt; var står vi nu? Enigheten i panelen var stor om att arbetet inte är färdigt, utan måste pågå hela tiden.

– Frågorna har fått ökad uppmärksamhet och det har blivit lättare att säga ifrån. Samtidigt är jag övertygad om att det finns ett stort mörkertal, och nya generationer måste hela tiden få med sig styrkan att reagera, sa Maria Eka.

Hon fick medhåll av Tone Myhre-Jensen.

– Med uppropet gick något dåligt sönder. Nu gäller det att hitta personer i varje organisation som kan visa vägen framåt, sa hon och fortsatte:

– Jämställdhet är inget projekt med start och mål, utan det handlar om hur vi är mot varandra i vardagen, det handlar om att förändra kultur och beteenden.

Tove Lindgren var inne på samma spår.

– Det är inte möjligt att bryta tystnaden en gång för alla. Vi måste fortsätta att bryta mot normer som funnits under en lång tid. Vi måste fortsätta att göra jämställdhet, sa hon.

Panelen fick också in en fråga från en deltagare om vilket ansvar arbetsgivare har för att motverka kränkningar och bristande jämställdhet. Tone Myhre-Jensen svarade att det naturligtvis vilar ett jättestort ansvar där.

Madeleine Varnäs ansåg dock att många arbetsgivare brister i att ta det ansvaret.

– Fortfarande ses detta i stor utsträckning som en privat fråga. Men arbetsgivaren har ett ansvar inte bara för att hantera saker som uppstår, utan också att förebygga, sa hon.

Eva-Maj Mühlenbock avslutade samtalet med att konstatera att jämställdhet och mångfald är en gemensam framtidsfråga för alla advokatbyråer, en fråga som vi måste fortsätta att arbeta med.

– Jag och många med mig vill fortsätta att känna både glädje och stolthet över mitt yrke, och jag vill att advokatyrket ska lysa som en stjärna över inte minst unga jurister, sa hon.

Ulrika Öster
Annons
Annons