search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Offentlig upphandling är ett dynamiskt rättsområde

Kristoffer Sällfors på Vinge i Stockholm blev advokat den 16 april. Innan han började på Vinge var han i flera år processråd på Konkurrensverket.

Hur skiljer sig arbetet med offentlig upphandling från statens sida jämfört med på affärsjuridisk byrå?

Den största skillnaden är nog att jag som advokat får vara med och bidra till klienternas verksamhet genom att lösa komplexa frågor och att se affärsnytta bortom juridiken. Offentliga upphandlingar kräver dessutom ofta expertis i många fler rättsområden än just upphandlingsrätt, som avtalsrätt, M&A, entreprenadrätt eller processrätt. Jag uppskattar verkligen glädjen och tryggheten i att få arbeta tillsammans med Vinges experter på andra rättsområden.

Varför är offentlig upphandling intressant?

Det är ett rättsområde som alltjämt utvecklas i rask takt. Det är både roligt och stimulerande att få arbeta i ett så dynamiskt rättsområde! Offentlig upphandling har dessutom fått ökad, välförtjänt, politisk uppmärksamhet på senare tid.

Vilket är det mest intressanta mål du har haft?

Det är svårt att säga, men det var nog när jag företrädde Konkurrensverket i EU-domstolen. Trots det stora antalet överprövningsmål var det här första gången en svensk domstol begärde förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål som rör offentlig upphandling. Det var en krävande och mycket givande process som ställde höga krav på ombuden.

Annons
Annons