search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Adamsson, Peter: Lagen om företagsnamn : en kommentar / Peter Adamsson, Anders ­Kylhammar (Norstedts juridik. 188 s. Gula biblioteket) 

Blomberg, Jesper: Plan- och bygglagen : en kommentar / Jesper Blomberg & Johan Svensson (Norstedts juridik, 2020. 1067 s.)

Dahlqvist, Anna-Lena: Sekretess inom rättsväsendet / Anna-Lena Dahlqvist, Liselotte Westerlind (3. uppl. Norstedts juridik. 477 s.)

Dotevall, Rolf: Om god och ond tro (Norstedts juridik, 2020. 173 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 215)

Edmar, Malin: Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning (7. uppl. Norstedts juridik. 294 s.)

Englund, Ellinor: LSS-boken : stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma / Ellinor ­Englund, Ylva Lindblom (Norstedts juridik. 308 s.)

Eriksson, Olle: Obestånd : konkurs i enskild firma, konkurs i aktiebolag, företagsrekonstruktion, F-skuld­sanering / Olle Eriksson, Björn Lundén (Björn Lundén, 2020. 308 s.)

Fagher, Henric: Bokföringsbrott och bokföringslagen / Henric Fagher, Anna Göransson (5. uppl.  Norstedts juridik. 279 s. Ekobrottsserien ; 3)

Festskrift till Rolf Dotevall / utgivare Marie Karlsson Tuula, Annina H. Persson, Patrik ­Lindskoug (Juristförlaget i Lund, 2020. 775 s.)

Gransbo, Tord: Lagen om ­försäkringsdistribution : en kommentar / Tord Gransbo, Peter Sjöberg, Erik Cernjul (Norstedts juridik, 2020. 483 s. Gula biblioteket) 

Ivarsson, David: Forensisk KBT : behandling för brottsdömda / David Ivarsson, Johan Eriksson, Lena Lundholm (Studentlitteratur. 2020. 240 s.)

Livsfellesskap – Rettsfellesskap : festskrift til Tone Sverdrup 70 år / John Asland Syse, Katrine Kjærheim Fredwall, Tone Wærstad, red. (Oslo : Gyldendal. 421 s.)

Madell, Tom: Kommunallagen : en kommentar / Tom Madell, Olle Lundin (3. uppl. Norstedts juridik. 425 s.)

Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten : en introduktion (9. uppl. Norstedts juridik. 154 s.)

Möller, Mikael: Insolvensrättsliga utlåtanden II : ett urval från åren 2016–2020 (Norstedts juridik. 2020. 311 s. Ackordscentralens skriftserie)

Unger, Sven: Nya former för bolagsstämmor, m.m. : tillägg till Bolagsstämma i praktiken : en teoribok hösten 2020 (Norstedts juridik. 2020. 84 s.)

Venice Commission : thirty-year of quest for democracy through law / editors Simona Granata-Menghini, Ziya Caga Tanyar (Juristförlaget i Lund. 2020. 731 s.)

Bitte Wölkert