search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

IBAHRI fördömer domar i Hongkong

International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI fördömer domar mot två advokater i Hongkong. Martin Lee, QC, har varit ordförande i Hong Kong Bar Association och ledamot av
Hongkongs lagstiftande för­samling. Han grundade Demokratiska partiet i Hongkong. Dr Margaret Ng har varit parlamentsledamot. Lee och Ng fick IBA:s människorättspris 2019. Den 1 april i år dömdes de och sju andra demokratiaktivister i Hongkong för fredliga demonstrationer. Lee och Ng fick villkorliga domar på 11 respektive 12 månaders fängelse.

Försvarararvode för tidiga åklagarkontakter

Det brittiska justitiedepartementet föreslår att försvarsadvokater i England ska få statligt arvode för arbete med frivilliga samarbetskontakter mellan den misstänkte å ena sidan och polis och åklagare å den andra. Sådana kontakter, pre-charge engagements, sker på ett tidigt stadium i förundersökningen, efter det första polisförhöret men innan åtal har väckts. Pre-charge engagements kan bidra till att åtalet läggs ned eller får mindre omfattning.

Källa: The Law Society Gazette

60 norska tingsrätter har blivit 23

Efter en lång process har en stor reform av domstolarna i första instans genomförts i Norge. Den 26 april ersattes de 60 tingsrätter som har funnits med 23 nya tingsrätter. Två tredjedelar av tingsrätterna lades alltså ned – men i enlighet med norsk regionalpolitik finns alla tingsställen ändå kvar, på samma platser som tidigare.

– Målet är att stärka domstolsutbudet i hela landet, samtidigt som domstolen ska fortsätta att vara förlagd där den är i dag, sa Norges justitie- och beredskapsminister Monica Mæland.

Källa: advokatbladet.no

Annons
Annons