search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

”Otillräcklig respekt för lagstadgade rättigheter”

Advokaterna Lars Kruse och Anton Strand efterlyser i en debattartikel i Dagens juridik den 12 april ”en större respekt och förståelse för lagstadgade rättigheter från processförande åklagare och en starkare materiell processledning i dessa aspekter främst vid tingsrätterna”.

Enligt de båda advokaterna brister idag såväl åklagare som domstolar i respekten för misstänktas lagstadgade rätt att inte behöva yttra sig vid förhör och att inte behöva medverka till utredningen av egna brott.

Mia Edwall Insulander om hemlig övervakning

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkade i SVT:s samhällsprogram Agenda den 18 april och diskuterade hemlig avlyssning av gängkriminella. Mia Edwall Insulander konstaterade att hemliga tvångsmedel innebär risker på två plan, både för enskilda och på samhällsnivå. Hon påpekade att hemlig avlyssning är integritetskränkande för den som blir utsatt och att omfattande avlyssning dessutom kan få negativa effekter på det demokratiska samhället.

– Om vi har ett samhälle där många blir övervakade på olika sätt, så finns det risker att medborgarna inte vågar utöva sina demokratiska rättigheter som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet, sa Mia Edwall Insulander i Agenda.

Annons
Annons