search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Immaterialret
Författare: Jens ­Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Petersen
Förlag: Jurist- og ­Økonomforbundet

Boken ger en samlad och uppdaterad framställning av de i Danmark gällande immaterialrättsliga författningarna mot bakgrund av den europeiska och internationella utvecklingen på området. Denna nya upplaga behandlar bland annat upphovsrätt,  patenträtt, designrätt, varumärkesrätt, immaterialrättsliga avtal och tvister kring immateriella rättigheter. Nyheter i lagstiftning och praxis har beaktats till och med oktober 2020.

Kjøpsloven med kommentarer
Författare: John Egil Bergem, Stein Rognlien
Förlag: Gyldendal  

Ny fjärde upplaga av denna kommentar till norska köplagen från 1988, uppdaterad med ändringar i köplagen och närliggande lagstiftning samt ny rättspraxis och litteratur. Den största ändringen i köplagen som tillkommit sedan föregående upplaga år 2008 är att lagen inte längre gäller för internationella köp enligt FN-konventionen om internationella köp (CISG). År 2014 inkorporerades konventionen i norsk rätt genom en egen lag. Den kommentardel som gäller CISG är bortplockad ur denna upplaga.

Bitte Wölkert
Annons
Annons