search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Festskrift till Ulf Bernitz

Ulf 85 : då och nu, om avhandlingars ­beständighet – Ulf Bernitz hyllas av sina doktorander

I denna festskrift till Ulf Bernitz på hans 85-årsdag har flertalet av hans tidigare doktorander samlats kring temat ”då och nu”. I artiklarna reflekterar författarna över sina avhandlingar, vad som hänt sedan de skrevs och om de är lika relevanta nu som då. Ulf Bernitz har under åren handlett eller varit examinator för drygt 290 uppsatser på grundnivå, 80 uppsatser på masternivå och 20 på doktorandnivå.

Bitte Wölkert
Annons
Annons