search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

En advokat har flera klienter, men klienten har bara en advokat

Sogand Sasanpour är advokat på Advokatfirman Guide i Stockholm. I april gavs hennes debutroman Hennes söner ut, en skildring av ensamhet och fattigdom mitt i storstaden.

Varför har du skrivit just den här boken?

– Berättelsen började med Kim och hans speciella blick. Rätt snart kom också storebror Frank in i bilden med sina nävar. Jag såg Kim framför mig stående på en grönskande plats med solen i ansiktet, men i närheten av honom fanns ett mörker, en olycksbådande stämning. Detta mörker skulle Frank hålla borta. En sak jag funderade på när jag skrev var vad som behöver finnas och inte finnas i en människa för att den ska vara så god som Kim är och också förbli det trots allt den utsätts för.

Har du någon litterär förebild?

– Jag blev tagen av de ryska författare jag läste i tidiga tjugoårsåldern. Särskilt av Nikolaj Gogols noveller Näsan och Kappan. Att realism inte utesluter det suggestiva, och att det absurda inte bara ligger nära verkligheten, utan är en del av den.

Har du haft nytta av din advokat­bakgrund när du har skrivit boken?

– Jag hade skrivit oavsett om jag var advokat eller inte, men kanske hade den här berättelsen inte sett exakt ut som den gör om jag inte hade haft den bakgrunden. Boken handlar i viss mån om missbruk och brottslighet, och i de avseendena har jag nog haft nytta av mina erfarenheter från yrket.

Vilket är ditt budskap med boken?

– Jag satte mig inte ner och skrev med ett samhällskritiskt syfte. Nu när boken blir läst är det intressant att ta del av läsarnas tankar och tolkningar. Det är på något vis en boks stora kraft, att den kan tolkas fritt. I efterhand ser jag att berättelsen till viss del är präglad av en fundering som jag haft. Vem bär ansvar för att man gör som man gör eller att saker och ting blir som de blir? Är det Frank som bär ansvaret för att han slåss? Är inte Kim den mest oskyldige i rummet i förhörssituationen? En annan fundering som kanske också speglas i romanen är den om att vi som har möjlighet att göra oss hörda, alltmer bara utbyter röster med varandra.

Har personerna i romanen förebilder i människor som du har stött på i yrkeslivet eller privat?

– Karaktärerna består nog av skärvor som jag har plockat ihop från olika sammanhang i livet och sedan har jag lagt till och dragit ifrån. En egenskap som har intresserat mig särskilt är naivitet och var man kan riskera att hamna på grund av den.

Hur har du skapat de två brödernas säregna språk?

– När jag började skriva hade jag inte planerat att bröderna skulle ha ett alldeles eget sätt att uttrycka sig på. Det hände av sig självt. Jag skrev det de sa precis så som jag hörde dem säga det.

Varför är kvarteret i Stockholm, där huvudpersonerna bor, viktigt?

– Jag bodde i närheten av kvarteret Linjalen under flera år. Linjalen är en plats mitt på Södermalm, men är ändå avskärmad på något vis. Ett 60-talskvarter. I sin arkitektur sticker kvarteret ut jämfört med hur man kanske föreställer sig Stockholms innerstad. Familjen i romanen bor här, mitt i smeten, men rör sig i skuggorna runt den riktiga staden. De har inte möjlighet att ta del av det som staden har att erbjuda och den som ser detta mest är fru Darija, brödernas mamma.

Tror du att advokaten som kort förekommer vid ett förhör kunde ha gjort skillnad för Kim?

– Just vad gäller advokatens roll, utöver den att tillvarata klientens intressen på bästa sätt, kan nog vårt bemötande ha betydelse på ett personligt plan. Att klienten känner sig sedd och lyssnad på. En advokat har flera klienter, men klienten har i de allra flesta fall bara en advokat.

Annons
Annons