search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Djurrätt

Scandinavian studies in law

Den senaste volymen i skriftserien Scandinavian studies in law behandlar ämnet djurrätt, ett växande rättsområde. I svensk lagstiftning har frågor om djur traditionellt hittats inom mer etablerade rättsområden som exempelvis i egendomsrätt, där djur klassas som saker eller lösören. Allt fler forskare ser i dag dock djurens juridiska status som en separat juridisk fråga. Volymen innehåller artiklar som behandlar ämnet ur olika perspektiv, från analys av gällande djurlagstiftning i Norden till den filosofiska granskningen av idén om djurens rättigheter. Skriftserien Scandinavian studies in law ges ut av Stockholm Institute for Scandinavian Studies in Law, en stiftelse kopplad till juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Bitte Wölkert
Annons
Annons