search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Digitala årsmöten i avdelningarna

Samtliga sju avdelningar inom Advokatsamfundet höll sina årsmöten 2021 i digital form.

Alla avdelningsårsmötena genomfördes med hjälp av de olika system för digitala möten och videokonferenser som har blivit vanliga under den tid coronapandemin har pågått.

På grund av pandemin uteblev i år alla de utbildningar, föreläsningar, seminarier, middagar och andra aktiviteter som brukar åtfölja avdelningsårsmötena.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander deltog i alla avdelningarnas årsmöten, och samfundets ordförande Christer Danielsson deltog i fyra av årsmötena. I Utlandsavdelningens årsmöte deltog också samfundets vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock. Representanterna från samfundets ledning informerade om ­aktuella frågor i samfundets verksamhet.

Utlandsavdelningen kompenserade något för att Utlandsdagarna med utbildning och andra aktiviteter inte kunde ordnas, genom att organisera ett digitalt mingel med god uppslutning före årsmötet. Där hade avdelningen skapat olika virtuella rum som deltagarna kunde träffas i och diskutera.