search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Rakelkonferensen

Digital Rakelkonferens lockade många deltagare

Arbetet med jämställdhet och mångfald måste pågå ständigt, menade deltagarna vid Rakelkonferensen. Sveriges Radios vd Cilla Benkö var inledande talare.

Den 26 april hölls nätverket Hildas Rakelkonferens, den femtonde i ordningen. Konferensen livesändes via Zoom från Advokatsamfundets hus i Stockholm och följdes av cirka 250 deltagare. Ungefär lika många som brukar delta på Rakelkonferenserna på Grand Hôtel.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander inledde konferensen och redovisade också statistik över könsfördelningen vid landets advokatbyråer och hur den har förändrats från det att Hilda startades 2006 till i dag. Andelen kvinnor har ökat inom alla juristkategorier på byråerna, konstaterade hon, men det finns fortfarande saker kvar att göra.

Inledande talare vid konferensen var Sveriges Radios vd Cilla Benkö, som samtalade med Mia Edwall Insulander under rubriken ”Så leder hon Sveriges Radio in i framtiden”. Cilla Benkö, vars företag för ett par år sedan utsågs till Sveriges mest jämställda arbetsplats, fastslog direkt i samtalet att hon inte vill ses som kvinnlig chef – hon är Cilla Benkö som är chef. Samtalet kom sedan att handla om vikten av att som ledare och chef känna sig själv och att göra egna prioriteringar kring karriären och livets andra delar.

Personliga ledarskapet

Cilla Benkö, som är vd för Sveriges Radio sedan 2012, poängterade att chefskap är en titel på ett papper, medan ledarskap förtjänas. Benkö betonade att hon tror på det personliga ledarskapet.

– Var den du är, gör inte om dig, uppmanade Cilla Benkö, som underströk att som ledare måste man känna sig själv, vara självreflekterande och ha kunskap om både sina goda och dåliga sidor.

Benkö sa att hon har ett intensivt temperament och kan uppfattas som krävande och tuff. Samtidigt är hon tydlig och bra på att få med sig människor i sin omgivning. Som sämst fungerar hon när hon är trött efter att ha sovit dåligt.

Bra chefsegenskaper, enligt Benkö, är att man gillar att arbeta med människor, kan glädjas åt andras framgång, är nyfiken och tydlig. Numer arbetar hon på en strategisk nivå, inte en operativ. Hennes uppgift är att peka ut riktningen för framtiden.

– Men inte att fixa hur det ska gå till.

Beredd att försaka

Cilla Benkö sa att hon aldrig har karriärplanerat eller gjort taktiska byten. I stället har hon gått på passion och tagit vara på de erbjudanden som hon fått.

Cilla Benkö inledde sin yrkesgärning inom sportjournalistiken. Under större delen av sin karriär har hon arbetat på SR. Så småningom fick hon ett erbjudande om att bli arbetsledare. Med tiden har arbetsuppgifterna blivit allt mer krävande.

Att vara vd för Sveriges Radio, liksom att vara chef för Ekot, som Benkö varit tidigare, ställer mycket stora krav på engagemang och tillgänglighet. Hon betonade vikten av att vara medveten om det personliga valet som måste göras. Att man medvetet bestämmer sig för hur mycket kraft man vill lägga på arbetet.

– Olika jobb kräver olika mycket. Om man vill nå vissa tvingas man försaka annat. Som vd har jag valt bort vissa saker, som jag medvetet försakat, sa Cilla Benkö.

Benkös familj har även haft hjälp med städning och hämtning på dagis för att få livspusslet att gå ihop.

Mer än siffror

Sveriges Radio är en stor koncern med cirka 2 000 anställda och ett stort antal arbetsplatser. Enligt Benkö har företaget kommit långt i jämställdhetsarbetet. Benkö varnade för att det kan bli alltför förenklat om man bara ser till procenttal och andel kvinnor och män på en arbetsplats.

Jämställdhetsarbete handlar om mer än det. På Sveriges Radio uppmanas både mammor och pappor att ta ut lång föräldraledighet. Cilla Benkö beskrev även en utvecklad strategi för chefsutveckling inom Sveriges Radio. Och hon förklarade att företaget är tydligt med vilka krav som ställs på medarbetarna. Hon underströk även betydelsen av en bra dia­log, gott ledarskap och sund företagskultur.

Benkö underströk att det inte är bra om alla anställda har för likartad bakgrund och likartat synsätt. Benkö betonade att det är viktigt att Sveriges Radios medarbetare har olika erfarenheter och olika kompetenser för att företaget ska kunna vara hela Sveriges Sveriges Radio och i det ligger att kunna granska och skildra samhällsutvecklingen från olika perspektiv.

Tom Knutson
Annons
Annons