search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Det finns en mycket stark tystnadskultur inom polisen

Kerstin Dejemyr, före detta polis som startade polisens metoo-upprop #nödvärn, och Lisa Bjurwald, journalist, har skrivit boken Gärningsmannen är polis – om trakasserier och tystnadskultur inom svensk polis.

Vad innebär trakasserier och tystnadskultur inom polisen för arbetet med att hindra och utreda brott?

Lisa Bjurwald: Just polisen särskiljer sig från övriga rättsväsendet i och med polisens våldsmonopol och annan makt. Därför är det extra viktigt att medborgare kan lita på att polisen kan och vill behandla alla lika, oavsett kön eller hudfärg.

Vi måste också kunna lita på att polisarbetet mot exempelvis sexualbrotten i samhället inte präglas av ett fördomsfullt tänkande och en intern machokultur. Något som vi, efter intervjuer med ett 50-tal nuvarande och tidigare poliskvinnor runt om i landet liksom forskare på området, tyvärr funnit en oroväckande stark förekomst av.

Vilken betydelse har trakasserier och tystnadskultur för dem som kommer i kontakt med polisen?

Kerstin Dejemyr: Alla som kommer i kontakt med polisen ska kunna lita på att bli värdigt bemötta och lyssnade på. Det finns en mycket stark tystnadskultur inom polisen som bygger på att alltid täcka upp för varandra eller verka som ett skydd som gör att även de som trakasserar och förstör kan fortsätta med det utan åtgärd. Om ingen avbryter ett dåligt beteende eller säger ifrån, är risken stor att fler tar efter. Konsekvensen för dem som kommer i kontakt med polisen blir att de möts av någon som inte vet hur man uppför sig. Det blir rättsosäkert och sårbart.

Kan advokater spela en roll i att motverka trakasserier och övergrepp?

Lisa Bjurwald: Många advokater är väl medvetna om hur svårt det är att få en polis fälld för exempelvis sexuella övergrepp, trots gott bevisläge. Det är viktigt att advokatskrået inte accepterar detta som något slags naturtillstånd; polismän får inte ta sig rätten att trakassera kvinnor utifrån sitt yrke.

Advokater bör vara vaksamma på hur kvinnliga brottsoffer behandlas av poliser och skydda dem från obehag, framtida grooming och annan oönskad kontakt från polismän. De måste också vara införstådda med att polisen ibland präglas av sin interna machokultur i exempelvis sättet de konstruerar förhörsfrågor gentemot utsatta kvinnor.

Annons
Annons