search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bevissäkring av handlingar i molnet saknar lagstöd

Skatteverket kan inte få bevissäkring av handlingar som lagras i en molntjänst. Det finner Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i ett beslut.

När Skatteverket gör en revision hos en skattskyldig, får Skatteverket under vissa förutsättningar söka efter och ta om hand handlingar som behövs för revisionen, genom bevissäkring enligt skatteförfarandelagen. Efter att Skatteverket har gjort en ansökan, är det en förvaltningsdomstol som fattar beslut om bevissäkring.

Handlingar enligt skatteförfarandelagen avser både fysiska och elektroniska handlingar. Elektroniska handlingar kan vara lagrade i en dator i den skattskyldiges verksamhetslokal, men också i en molntjänst. Det innebär att handlingarna lagras fysiskt på datorservrar som drivs av en tjänsteleverantör och att den som använder tjänsten får tillgång till handlingarna via internet.

Enligt HFD:s beslut, som kom i slutet av april, finns det dock inget lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en molntjänst.

I det aktuella målet beslutade Skatteverket om revision hos en skattskyldig. Skatteverket ansökte om att få söka efter och omhänderta handlingar i den skattskyldiges verksamhetsutrymmen som var knutna dels till en angiven e-postadress, dels till en digital handelsplats. Det var alltså handlingar som lagrades i molntjänster.

HFD konstaterar i sitt beslut att bevissäkring kräver lagstöd enligt regeringsformen 2 kap. 6 och 20 §§ och att det saknas bestämmelser om bevissäkring i form av eftersökande och omhändertagande av handlingar som är lagrade i molntjänster. Ansökan om bevissäkring av handlingar i molntjänster kan därmed inte bifallas.

HFD:s beslut i mål nr 655-20

Annons
Annons