search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Avhandlingar

Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal : särskilt om företräde för interna skatteregler av Alexandra Johansson, Stockholms universitet (Jure)

Skatteavtal är internationella överenskommelser som främst har till syfte att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Ämnet för avhandlingen är förhållandet mellan skatteavtal och intern skattelagstiftning i svensk rätt när de två regelsystemen föreskriver olika beskattningskonsekvenser. Särskilt fokus på de fall där interna skattregler har företräde framför bestämmelser i skatteavtal.

Att motverka skatteflykt : en komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk av Richard Croneberg, Lunds universitet

En komparativ studie som undersöker och jämför likheter och skillnader vad gäller de åtgärder som vidtas för att motverka skatteflykt i Sverige och Danmark. Undersökningen görs mot bakgrund av skatteflyktsdirektivets missbruksregel som införlivades i medlemsstaternas nationella rätt 1 januari 2019.

Bitte Wölkert
Annons
Annons