search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningsstyrelser 2021

De här styrelserna valde Advokatsamfundets avdelningar vid sina årsmöten.

Norra avdelningen

Ordförande

Fredrik Burvall

Vice ordförande, sekreterare, kassör

Andreas Victor

Ledamöter

Sami Hietala

Oskar Söderberg

Ann Bergström

Gunilla von Wachenfeldt

Suppleanter

Karolina Ikonen Huhtanen

Solveig Aspholm

Daniel Nordfjell

Mellersta avdelningen

Ordförande

Anders Wallin

Vice ordförande

Linda Nyström

Sekreterare

Cecilia Wallin

Ledamöter

Cecilia Wallin

Mari Kilman

Maria Stål Lindgren

Suppleanter

Erik Söderman (för Linda Nyström)

Ylva Lindahl Hennel (för Anders Wallin)

Camilla Karapetyan (för Maria Stål Lindgren)

David Lindberg (för Mari Kilman)

Vinita Qvist (för Cecilia Wallin)

Stockholmsavdelningen

Ordförande

Christel Rockström

Vice ordförande

Mikael Klang

Sekreterare

Emma Berglund Uväng

Ledamöter

Anette Hansson Ahl

Kristian Pedersen

Jenny Grundén

Caroline Elander Knip

Jennica Paulette

Suppleanter

Johan Lindgren

Karl Harling

Annika Nisser

Östra avdelningen

Ordförande

David Sommestad

Vice ordförande

Anna von Knorring

Sekreterare, klubbmästare

Karin Carlsson

Ledamöter

Sandra Putsén

Emil Löfström

Henrik Snellman

Suppleanter

Johannes Gehlin

Malin Carlsson

Idah Fjärdhammar

Västra avdelningen

Ordförande

Jörgen Larsson

Vice ordförande

Malin Wassén

Sekreterare

Björn Goldman

Klubbmästare

Emil Andersson

Ledamöter

Lars Cronqvist

Poly Jensell

Roger Wier

Martin Vildhede

Martin Wahlin

Sofia Hansson

Suppleanter

Helena Svärd

Fredrik Kron

Jonas Lindblad

Södra avdelningen

Ordförande

Karin Amédro

Vice ordförande

Fredrik Sandgren

Sekreterare

Viviénne Dahlstrand

Utbildningsansvarig

Hanna Magnusson

Ledamöter

Mats Ingvar

Lina Bergqvist

Linda Lundin

Aron Skogman

Mats Nilsson

Suppleanter

Carolina Sandekjer

Hanna Magnusson

Cecilia Wachtmeister

Liselott Bentzel

Christian Lindhé

Utlandsavdelningen

Ordförande

Jonas Nordgren

Vice ordförande

Astrid Trolle Adams

Sekreterare

Åsa Bittel

Ledamöter

Karl Woschnagg

George Chr. Pelaghias

Anne-Cécile Hansson Lecoanet

Emelie Svensson

Pernilla Dahlrot-Cabouillet

Annons
Annons