search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Att tänka på

Att tänka på för arbetsgivare

  • När någon slutar är det bästa att den som slutar och någon företrädare för den byrå man lämnar inventerar vilka uppdrag som ligger på den som lämnar byrån, och sedan gemensamt skriver till klienterna och berättar om att advokaten/juristen slutar. Klienten erbjuds då att själv välja: att följa med eller att stanna kvar hos annan advokat eller jurist på byrån.
  • Prata med varandra för att få till stånd en samordnad avgång. Den nya och den tidigare arbetsgivaren, medarbetaren och klienten är de fyra viktiga pusselbitarna.
  • Försök lyfta dig över eventuella känslor när någon slutar. Hantera situationen professionellt. 

Att tänka på för advokater och jurister som byter arbetsplats

  • Kika på anställningsvillkoren så att de inte innehåller någon otillåten konkurrensklausul.
  • Välj arbetsgivare med omsorg, gör din due diligence.
Annons
Annons