search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Advokatsamfundets generalsekreterare kommenterar

Det är ett viktigt debattinlägg som Ann Bergström har skrivit. Enligt min erfarenhet är frågeställningarna tyvärr inte nya.

Konkurrensen från andra aktörer inom det humanjuridiska området har pågått länge. Familjens jurist till exempel, som Ann Bergström nämner som exempel, öppnade sitt första kontor år 2002. Kanske hårdnar emellertid konkurrensen för varje år som går, och jag delar Ann Bergströms uppfattning att det är angeläget att advokater själva framhåller värdet av advokattiteln och fördelarna med att anlita en advokat i stället för en jurist.

Att juristbyråer har konkurrensmässiga fördelar av att inte vara bundna av de advokatetiska reglerna är inte självklart. Våra kärnvärden, tystnadsplikten, oberoendet, lojaliteten och frihet från intressekonflikter, är klientprivilegier. De är till för att det ska bli så bra rådgivning som möjligt för klienten. Det är viktigt att klienten förstår den skillnaden när de väljer mellan en advokat och en juristbyrå.

Sedan jag tillträdde som generalsekreterare har jag tagit de här frågorna på största allvar. Jag tillsatte därför en särskild arbetsgrupp sommaren 2020. Arbetsgruppen består av åtta advokater från olika delar av landet som arbetar med familjerätt. Utifrån diskussionerna med arbetsgruppen har Advokatsamfundet nyligen tagit fram en gemensam marknadsföringsfilm som illustrerar skillnaden mellan advokater och jurister. Jag hoppas att alla advokater som arbetar med familjerätt (men även andra advokater) vill dela filmen på sina sociala medier och i andra kanaler just för att gemensamt föra fram värdet av advokattiteln. (Läs mer om detta projekt på min blogg på hemsidan och i min ledare i denna tidning, ”Oberoende och den egna klienten – del 3”.) Utöver filmen arbetar vi aktivt med andra förslag för att stärka kunskapen om skillnaden mellan advokater och jurister samt arbetar också med att förhindra felaktigt användande av advokattiteln. Enligt lag är det straffbart att utge sig för att vara advokat om man inte är det.

Jag vill också gärna slå ett slag för den informationstext som vi nyligen har tagit fram för alla advokater tillsammans med en uppdatering av vår logotyp. Texten är tänkt som en gemensam information för alla advokater att använda i sin marknadsföring och beskriver skillnaden mellan advokater och jurister. Den går att ladda ned från vår hemsida (under rubriken För advokater och biträdande jurister/Advokatverksamheten/logotyper). Ju fler advokater som använder sig av den texten på sina hemsidor eller i andra kanaler, desto tydligare blir det att vi delar synen på värdet av advokattiteln. Det ska vara lätt för en klient att förstå skillnaden, i vart fall när man kontaktar en advokat.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons