search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Advokatsamfundets generalsekreterare kommenterar

Angeläget inlägg av Thomas Olsson. Debatten i det offentliga bör föras mer sakligt och professionellt.

Detta är en fråga som vi har all anledning att diskutera i den arbetsgrupp med företrädare för åklagarväsendet, domstolar och advokater som nyligen omarbetade de vägledande handlingsreglerna för ett professionellt uppträdande i rättssalen. Vi behöver bemöta varandra på ett respektfullt sätt trots skilda åsikter, inte bara i rättssalen utan även i debatten. Annars riskerar det att skada förtroendet för hela rättssystemet.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund