search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater väl rustade att förebygga penningtvätt

Advokater kan användas i syfte att tvätta pengar. Advokaterna är dock duktiga på att lära känna sina klienter, vilket minskar risken, enligt en ny nationell riskbedömning.

En ny nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 presenterades i slutet av april. Riskbedömningen har tagits fram av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, där Advokatsamfundet ingår tillsammans med 16 myndigheter.

Riskbedömningen visar hur bolag och verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagen kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, hur stor risken för detta är och hur stora konsekvenserna för samhället blir om detta sker. Den innehåller dessutom en omfattande sektorskatalog.

Enligt riskbedömningen löper många företag och branscher inom handeln risk att utnyttjas för penningtvätt och i förlängningen bidra till finansiering av kriminella nätverk. Advokaterna löper, enligt genomgången, en medelstor risk för att utnyttjas i dessa syften, särskilt i form av så kallade möjliggörare, som skapar legitimitet för suspekta upplägg. Dock anses såväl advokater som revisorer generellt vidta grundliga kundkännedomsåtgärder, vilket minskar sårbarheten. Sammantaget beskrivs advokater och advokatbolag som ”mycket väl rustade för att motverka att deras tjänster används som ett led i penningtvätt”.

Advokatsamfundet har tidigare tagit fram en särskild vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

Annons
Annons