search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2021 Årgång 87
Nr 4 2021 Årgång 87

Fokus

Advokater bygger broar mellan teori och praktik

Advokater fyller en viktig funktion vid landets juristutbildningar. Som lärare och föreläsare blir de brobyggare över klyftan mellan teori och praktik, och kanske kan de också bidra till att minska den betygshets som fortfarande råder. Men trots att de undervisande advokaterna trivs och är uppskattade av studenterna finns det både praktiska och ideologiska hinder för advokater som vill dela med sig av sina kunskaper.

Läs mer

Ledare

Oberoende och den egna klienten – del 3

I mina två senaste ledartexter har jag skrivit om advokatens oberoende och vikten av oberoende advokater i... Läs mer

Gästkrönika

Demokratin – aldrig en gång för alla vunnen

Den 21 april 1917 samlades uppemot 10 000 människor på Riksplan framför Riksdagshuset i... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

Etik

Att tänka på

Att tänka på för arbetsgivare När någon slutar är det bästa att den som slutar och... Läs mer

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Tack alla debattörer för att ni bidrar!

Mycket gott finns att säga om den svenska demokratin och samhällsbygget. Och en hel del att vara både tacksam och stolt över. Ofta har svåra samhällsproblem historiskt sett lösts med pragmatism och konsensus, och på sätt skapat en grundläggande och långsiktig stabilitet för att kunna bygga ett välfärdssamhälle.

Men, myntet har en baksida. Ett starkt civilkurage har knappast uppmuntrats i byggandet av dagens Sverige. Inte heller har fria debattörer med helt nya och annorlunda tankar uppmuntrats.

Och inte har de sociala medierna ökat respekten för dem som tycker olika.

Snarare debatterar man för att stärka sin egen ställning i den grupp man redan tillhör genom att på olika sätt demonisera sin motståndare. I stället för att debatten handlar om ett utbyte och prövande och brytande av olika idéer. Respekt för motdebattören eller nyfikenhet på nya idéer ersätts ofta av personangrepp och fördömanden och en vilja att missförstå. Bubblor ersätter öppna forum. Ingen är intresserad av att lyssna på den som säger emot. Den öppna, kreativa och respektfulla debatten går förlorad. Till skada för samhällets och demokratins utveckling.

Därför vill redaktionen rikta ett särskilt tack till alla de debattörer som medverkar i denna utgåva, tidigare och kommande.

För som talmannen Andreas Norlén skriver i sin gästkrönika i det här numret: ”Jag välkomnar en livaktig debatt om hur vi kan värna och utveckla vår hundraåriga demokrati. Eftersom advokater är en oundgänglig del av den demokratiska rättsstaten och därmed varje dag bidrar till att bära upp demokratin skulle jag gärna se att fler advokater deltog i en sådan debatt. Att bidra till en stärkt demokrati är ett sätt att förvalta arvet från demokratins genombrott.”

Kloka ord.

Tom Knutson
Chefredaktör