search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ökat intresse för skiljeförfaranden i Norden

Nordiska företag blir inblandade i allt fler internationella tvister. Och skiljeförfarande är favoritmetoden för att lösa dem, visar en rapport.

Den finländsk-svenska advokatbyrån Roschier presenterade i februari sin årliga rapport Roschier Disputes Index. Rapporten visa att skilje­för­farande fortsätter att vara de nordiska storföretagens favoritmetod för att lösa tvister, och att intresset till och med ökar.

Diskretionen i förfarandet och dess effektivitet anges vara de viktigaste skälen att välja skiljeförfarande framför andra former av tvistlösning. Samtidigt finns det också en oro för att kostnaderna för internationella skiljeförfaranden blivit allt högre.

Skiljeförfaranden sticker dock ut bland de så kallade alternativa konfliktlösningsmetoderna (ADR). Betydligt färre företag uppger att de använt medling eller andra alternativa metoder för att lösa konflikter.

De medverkande bolagsjuristerna vittnar också om att storföretagen blir inblandade i allt fler internationella tvister. Just under 2020 bidrog även coronapandemin till denna utveckling. En annan trend är att allt fler av de intervjuade bolagsföreträdarna pekar på betydelsen av mångfald när de ska välja en advokatbyrå att hantera tvister och skiljeförfaranden.

Roschiers uppgifter får stöd av statistiken från Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, SCC. Generalsekreteraren Annette Magnusson uppger på institutets webbplats att antalet mål under 2020 var det näst högsta i SCC:s historia.

Undersökningen är genomförd i samarbete med undersökningsföretaget Kantar Sifo Prospera, och bygger på djupintervjuer per telefon med chefsjurister och bolagsjurister vid Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges största företag. 299 företag ombads att delta och 146 (49 procent) deltog.

Roschier Disputes Index Report 2021

Annons
Annons