search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Tortyroffer utreds – polisen går fri

I stället för att straffa personer som torterar andra, använder myndigheterna i Belarus rättssystemet som ett vapen för att straffa dem som utsatts för tortyr. Det visar en rapport från Amnesty International.

I rapporten skildrar Amnesty hur fredliga demonstranter har utsatts för massgripanden och torterats av polisen på olika sätt. När demonstranter anmält polisens övergrepp har myndigheterna i stället inlett brottsutredningar mot offren för polisens agerande.

Enligt Amnesty utgör agerandet en del i strävan efter att tysta den opposition som vuxit sig allt starkare efter valet 2020.

Belarus: “You are not Human Beings”

IBA fördömer kupp i Myanmar

Den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA) och dess människo­rättsinstitut (IBAHRI) fördömde i ett uttalande skarpt militärkuppen i Myanmar den 1 februari. Samtidigt som organisationerna beskrev kuppen och gripandet av den folkvalda ledaren Aung San Suu Kyi som orättfärdiga, pekade de också på den tidigare ledningens brott mot rohingyerna.

Frankrike lagstiftar mot separatism

Efter omfattande debatt har Frankrike nu antagit lagen till stöd för de republikanska principerna. Lagen innehåller bland annat regler som gör det svårare för föräldrar att få bedriva hemundervisning, förbud att sprida vissa hatiska budskap på nätet och krav på myndigheterna att de ska vara strikt religiöst neutrala.

Även de religiösa samfunden påverkas och blir bland annat skyldiga att redovisa stora ekonomiska bidrag. Det blir dessutom brottsligt för läkare att utfärda så kallade oskuldsintyg.

Källa: SVT

Antropolog studerar advokatbranschen

Hur ska advokatbranschen behålla de begåvade kvinnorna och öka andelen kvinnor i toppen? Det ska antropologen Pernille Slots Lysgaard försöka ta reda på i ett nytt, treårigt forskningsprojekt, rapporterar det danska advokatsamfundet på sin webbplats. Endast 14 procent av delägarna i Danmarks tio största advokatbyråer är i dag kvinnor. Totalt är 37 procent av de danska advokaterna kvinnor.

Europadomstolen: Frige Navalnyj

Aleksej Navalnyj bör genast släppas ur fängelse, eftersom hans liv är i fara, enligt ett interimistiskt beslut från Europadomstolen. Navalnyj lämnade i januari in ett klagomål mot Ryssland, sedan han fängslats direkt efter återkomsten till landet. Han begärde då också ett interimistiskt beslut.

Europadomstolen vände sig till den ryska regeringen med ett antal frågor om hur man skyddar regimkritikern i fängelse. Svaren räckte uppenbarligen inte till för att lugna domstolen, som alltså kräver att Navalnyj ska släppas. Uppmaningen grundar sig på regel 39 i domstolens arbetsordning, om interimistiska åtgärder. Beslutet påverkar inte den kommande prövningen av Rysslands agerande gentemot Navalnyj.

IBAHRI kräver rättvis process i Rwanda

Den internationella advokatorganisationen IBA:s människorättsinstitut IBAHRI uppmanar Rwandas myndigheter att säkerställa att rättegången mot regimkritikern Paul Rusesabagina blir rättvis. Rusesabagina har hållits i förvar av polisen i Kigali sedan den 31 augusti 2020.

Paul Rusesabagina, som anklagas för en rad brott, däribland terrorism och samarbete med väpnade rebeller för att avsätta regeringen, uppger att han hållits med förbundna ögon och utan kontakt med omvärlden i flera dagar.