search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser aktuellt

Eric M. Runesson blir hedersdoktor

Justitierådet Eric M. Runesson, ledamot av Svenska Akademien, juris doktor och tidigare advokat och ledamot av Advokatsamfundets styrelse, har utsetts till 2021 års hedersdoktor vid Ekonomihögskolan i Lund.

– Eric M. Runesson har gjort Ekonomihögskolan stora tjänster genom sina insatser inom handelsrätten. Hans engagemang i Ekonomihögskolan innebär bland annat att det var han som skapade kursen Kommersiell avtalsrätt och förhandling. Vi ger den fortfarande och den är mycket uppskattad av våra studenter, säger Jörgen Hettne, prefekt och professor i handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i en kommentar på Ekonomihögskolans webbplats.

Eric M. Runesson var under perioden 2003–2009 adjungerad professor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan. Han promoveras vid en digital ceremoni den 28 maj.

Pandemin gav nya arbetsformer i HD

Högsta domstolen har nu presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. I inledningen berättar ordföranden Anders Eka bland annat om hur domstolen ställt om sitt arbete med anledning av coronapandemin.

Bland innehållet finns som vanligt korta sammanfattningar av viktigare vägledande avgöranden under året, däribland den omtalade Girjasdomen, där HD fastställde att en sameby har ensamrätt att upplåta jakt och fiske på grund av urminnes hävd. Dessutom finns intervjuer med det nytillträdda justitierådet Johan Danelius, som tidigare varit advokat.

Verksamhetsberättelsen kan läsas på Högsta domstolens webbplats.

Kattadvokat trendade på Twitter och Youtube

En digital domstolsförhandling i Texas distriktsdomstol nr 394 har fått miljontals visningar på Youtube och Twitter, sedan advokaten Rod Ponton dök upp, maskerad till en katt. ”Jag är inte en katt” intygade advokaten, allt medan han och hans assistent försökte stänga av det filter som förvandlat honom till en talande och tämligen olycklig kattunge.

Advokaten och övriga parter i förhandlingen ska enligt uppgifter ha sagt ja till att inspelningen spreds på nätet. Du hittar filmen på Youtube, sök på cat lawyer.

Naturmotiv ska lyfta rastgårdar

En större rastgård och tio så kallade tårtbitar på häktet i Helsingborg ska förvandlas. Enligt planerna ska stora naturmotiv projiceras på väggarna och klätterväxter slingra från taket. De intagna ska dessutom själva kunna välja intensitet på belysningen.

Tanken är att de intagna, i stället för en kal och steril inomhusmiljö, ska få en ny naturupplevelse av varje promenadgård. Arbetet med att förvandla rastgårdarna bedrivs av Kriminalvårdens fastighetsarbete tillsammans med konsultfirman Sweco.

Nya uppdrag och utmärkelser

Advokaterna Magnus Jonson och Anina Liebkind är sedan den 1 februari nya delägare i Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Lisa Hybbinette och Leo Lee har utsetts till nya del­ägare i Roschier från den 1 juni 2021.

Frida Gullstrand, Jonas Öjelid och Alexander Berglund är nya delägare i Glimstedt.

Kawin Mårtensson är ny delägare i Kompass Advokat från den 1 februari.

Carl Arvidsson, Emilia Falk, Arthur Kinski och Johan Mörlin, med lagnamnet The Cyber Regulators, från juridicum, Stockholms universitet, placerade sig bland de vinnande lagen på tävlingen Cyber Challenge 2021 på Försvarshögskolan den 28 januari. Tävlingen arrangerades av Försvarshögskolan, Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Katia Cejie har befordrats till professor i finansrätt från och med 1 februari 2021 vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Annons
Annons
Annons