search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Starka reaktioner på uppgift om advokatläckor

Uppgifter om att två advokater läckt information till ett kriminellt nätverk ledde till en het debatt om advokatetik. Nu höjs röster inom advokatkåren för högre straffavgifter, något som också utreds. 

I början av februari fick Advokatsamfundet ta emot en disciplinanmälan mot de båda utpekade advokaterna från chefsåklagare Stefan Bergman och vice chefsåklagare Stefan Creutz. Ungefär samtidigt släppte tidningen Expressen uppgifterna om de båda advokaternas påstådda oetiska agerande och samarbete med ett kriminellt nätverk i Stockholm.

Uppgifterna och disciplinanmälan fick mycket medial uppmärksamhet, och diskuterades bland annat i SVT:s program Veckans brott. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkade i programmet och kommenterade disciplinanmälningen:

– Vad som händer nu är att vi kommer att pröva det här noggrant och skyndsamt. Liksom med alla anmälningar som görs till disciplinnämnden skickar vi dem till de berörda advokaterna, så att de får tillfälle att yttra sig, sa hon, och underströk att det handlar om ett enskilt ärende som behöver prövas på ett noggrant och rättssäkert sätt.

– Pratar vi generellt sett, och inte alls i det här ärendet, så är brott mot restriktioner och tystnadsplikt mycket allvarliga brott mot advokatetiken, sa Mia Edwall Insulander vidare i programmet.

Mia Edwall Insulander fick också kommentera ärendet i bland annat SVT:s morgonstudio och i Expressen.

Många advokater har reagerat kraftigt mot uppgifterna om att advokater ska ha brutit mot tystnadsplikten. Advokat Kristoffer Ståhl skrev i en debattartikel i Expressen att hans ”personliga uppfattning är att vi omgående måste justera de disciplinära påföljder som kan utdömas mot advokater, huvudsakligen genom att höja maxbeloppet för straffavgift till kännbart belopp”. Kristoffer Ståhl föreslog också att den straffavgift som kan utdömas ska höjas från dagens 50 000 kronor till som mest en miljon kronor.

På Twitter reagerade bland andra Advokatsamfundets förre ordförande Bengt Ivarsson starkt: ”Om detta är korrekta uppgifter blir jag oerhört ledsen, arg och besviken. Sveriges advokater vill ha duktiga engagerade kollegor som kämpar för sina klienter inom etikens ramar. Några få ska inte få förstöra för oss andra”, skrev Ivarsson.

I samband med rapporterna om de båda advokaterna publicerade Dagens Nyheter också uppgifter om att polisen undanhåller information från försvarare som de misstänker för att bryta mot tystnadsplikten. ”Vi har ju egentligen skyldighet att delge brottsmisstänkta så mycket information som möjligt tidigt i utredningen. Men om det finns en oro för läckage får man vara väldigt hård med vad man lämnar ut i början”, säger en icke namngiven polis i artikeln, som också berättar att polisen på olika sätt försöker kringgå misstänktas fria advokatval.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander regerade med förvåning på uppgifterna, och uppmanade poliser att anmäla advokater till Advokatsamfundet om det finns misstankar om oegentligheter.

Anmälan mot de båda advokaterna kommer att prövas av disciplinnämnden, men först ges de anmälda advokaterna möjlighet att yttra sig över anmälan.

Advokatsamfundets styrelse har nyligen tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda om den högsta straffavgiften bör höjas, för att bättre svara mot allvaret i de överträdelser som kan leda till en varning.

Annons
Annons