search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Viktigt att förstå klientens behov

Lars Braun blev åter advokat den 22 januari. Han utträdde ur Advokatsamfundet 1995 för att bli chefsjurist på stora byggbolag. Nu är Lars Braun delägare på JKN Advokat i Stockholm med inriktning på entreprenadjuridik och övrig juridik kopplad till byggbranschen. 

Vad är mest utmärkande för rollen som chefsjurist i byggbranschen?
– Det mest utmärkande för en jurist på ett byggbolag är att juristen är en del av en större verksamhet, där juridiken är en av många funktioner. Juristrollen är i stor utsträckning kopplad till byggprojekten, och juristerna är med och stöttar genom hela processen från anbud till färdigställande. Som chef på en större juristavdelning är det såklart mycket tid som läggs på olika varianter av chefsarbete samt på verksamhetsledningsfrågor.

Vad tar du med till advokatyrket från byggbranschen?
– En av många erfarenheter som jag tar med mig är betydelsen av skyndsamma, raka och handfasta råd utan att komplicera olika frågeställningar. En annan viktig del är att se och förstå klientens behov samt att vara kostnadseffektiv.

Annons
Annons
Annons