search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Brottsoffer blir utan biträde

”Vi har fått ovanligt många rapporter från advokater om att man är väldigt bekymrad över att man inte har förordnat målsägandebiträde i till exempel våldtäktsmål.”

Det sa Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i en intervju med SVT den 8 februari. Mia Edwall Insulander uttryckte i inslaget oro över att många brottsoffer tycks bli utan måls­ägandebiträde i hovrätterna, sedan lagen ändrades 2018. Reformen innebär att målsägandebiträden endast förordnas till dess att tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt ut.

Domarråd kan stärka rättsstaten

Styrelsen för Sveriges domareförbund gav sig med en debattartikel i Dagens Nyheter den
8 feb­ruari in i debatten om hur domstolarnas oavhängighet kan stärkas. Domarna argumenterar i sitt debattinlägg för att domarna själva ska styra administrationen av domstolarna, i stället för att styras av den som i dag.

”Genom ett klokt utformat domarråd stärks skyddet för domarnas oavhängighet. Det blir svårare för den politiska makten att försöka under­minera domarnas oberoende. Rättsstaten står då på en fastare grund” skriver styrelsen genom Björn Lindén, lagman i Örebro tingsrätt och ordförande i förbundet.

Annons
Annons
Annons