search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Jag strävar efter att vara extremt tydlig

Eva Bäckström etablerade brottmålsbyrån Tiger Advokater i Skåne tillsammans med advokat Katarina Edgren Aldefors för ett år sedan.

Vad är lockelsen med att vara försvarare?
– Brottmålsprocessen har alltid haft stark dragningskraft på mig, och under tingstjänstgöringen blev jag än mer på det klara med att det var här min framtid låg. När jag sedan började på Kruse & Co 2013 och fick riktig inblick i hur de skickligaste försvarsadvokaterna arbetar, fick försvarardrömmen ytterligare bränsle. Det har varit fantastiskt att få lära sig hantverket där, och ju mer jag har lärt mig, desto mer övertygad har jag blivit om att det här är mitt kall. Försvarsadvokater fyller en viktig funktion i en fungerande rättsstat, och det är oerhört tillfredsställande att göra skillnad för människor som befinner sig i en utsatt situation.

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en brottmålsadvokat?
– Mod, engagemang, gott omdöme, juridisk kompetens, people skills och karisma hjälper till. En hög energinivå skadar inte heller. Det är också viktigt att kunna hålla ångan uppe även vid motgångar.

Hur har du påverkats av debatten om försvarare med klienter som tillhör kriminella nätverk?
– Jag blir helt klart illa berörd. Om det som media har rapporterat om stämmer, blir jag såklart heligt förbannad. Oavsett om det stämmer eller inte så har det skadat kårens anseende på ett sätt som jag tror kommer att ta lång tid att läka. Enligt min uppfattning har det redan påverkat tilltron till advokatkåren från åklagare och andra professionella aktörer. Det riskerar i förlängningen att försvåra vårt arbete och i slutändan drabba våra klienters möjligheter till ett bra försvar.

Hur förklarar du för klienten vilka advokatetiska ramar som gäller för dig?
– Jag strävar efter att vara extremt tydlig med vad som gäller redan från början. Jag upplever att så länge jag förmedlar det på ett vänligt och förtroendeingivande sätt med glimten i ögat så blir det sällan problem med att de ber om tjänster som jag inte kan utföra.

De senaste åren har en diskussion förts om en hårdare stämning mellan åklagare och försvarare. Hur kan rättens aktörer uppnå respekt för varandras yrkesroller?
– Jag upplever att det finns ett större misstroende mot försvarare från åklagar- och polishåll nu än för några år sedan. Det är beklagligt. Grundproblemet tror jag är att vi har för dålig kunskap om våra respektive yrkesroller. Ett drömscenario hade varit om det var obligatoriskt för åklagare och domare att praktisera två veckor vid en seriös brottmålsbyrå under sin utbildning. Det tror jag skulle öka förståelsen för vårt arbete. På samma sätt som att det är nyttigt för en försvarare att tidigare ha suttit på andra stolar i rättssalen.

– En annan sak är att vi alla måste måna om och respektera brottmålsprocessen i sig. Jag gillar till exempel inte när ordförande och åklagare inte benämner oss med titel under pågående förhandlingar. En annan sak som kan verka trivial, men som jag tror kan skada respekten för processen på sikt, är om rättens aktörer inte klär sig på ett sätt som signalerar respekt för sakens allvar. Under den senaste tiden har vi på byrån exempelvis bevittnat åklagare iklädd hoodie närvarande via videolänk och en ordförande klädd i t-shirt vid huvudförhandling i brottmål. Som part i ett brottmål är det naturligt att känna sig nervös inför en huvudförhandling, då det ofta är av stor vikt för dig och din framtid. Jag hade inte känt mig trygg med processen om rättens aktörer inte beter sig och uppträder på ett sätt som signalerar att de tar förhandlingen på största allvar.

Annons
Annons
Annons