search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stängning av Guantánamolägret välkomnas

FN:s experter välkomnar att president Biden planerar att stänga fånglägret Guantánamo, men pekar också på behovet av ansvarsutkrävande för de övergrepp som begåtts i lägret.

Uppgiften om att president Biden planerar att stänga Guan­tánamolägret under sin mandatperiod kom från Vita husets presstalesperson Jen Psaki i februari, och bekräftades av alla företrädare för det nationella säkerhetsrådet.

En rad människorättsexperter, knutna till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, uppmanar nu Bidens administration att i sin planering för stängningen också ta upp frågan om ansvarsutkrävande för de övergrepp och den tortyr som ägt rum i lägret. ”Vi betonar behovet av att vägra acceptera de policyer och det arbetssätt som ledde till att fängelset och militärtribunalerna skapades. På det viset kan vi undvika att upprepa dessa klara brott mot internationell rätt”, säger FN-experterna i ett uttalande på högkommissariens webbplats.

Experterna anser också att fångar som har berövats sina grundläggande fri- och rättigheter och utsatts för tortyr bör få kompensation för detta. Det är därför viktigt att alla övergrepp utreds och att åtal väcks mot dem som begått övergreppen.

Omkring 40 fångar finns kvar i Guantánamolägret, där de hållits i närmare 20 år utan rättslig prövning. Många av dem är i dag, enligt FN-experterna, äldre och sårbara efter den långa fångenskapen, som också inneburit tortyr och förnedrande behandling. Redan president Barack Obama lovade att stänga Guantánamobasen, men utan att lyckas.

Annons
Annons