search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Mycket att diskutera om restriktioner

Den nya kursen Försvararen, restriktioner och advokatetiken har nu hållits vid två tillfällen i februari, båda gångerna som interaktiva seminarier via nätet.

Under ledning av brottmålsadvokaterna Ulrika Borg och Staffan Bergqvist fick deltagarna diskutera de svåra situationer som kan uppstå när en klient sitter häktad med restriktioner. Utgångspunkten för diskussionerna under kursen är de disciplinnämndsavgöranden som finns och konkreta situationer som en försvarare kan hamna i.

Och de båda kurstillfällena visade tydligt att det finns mycket att diskutera. Det finns dessutom ganska lite skrivet om detta svåra ämne, och advokater är i stor utsträckning hänvisade till att lära sig området genom praktik och under vägledning av principaler. Just därför är det också viktigt att mer erfarna kollegor ger behövligt stöd och vägledning åt yngre advokater och biträdande jurister, konstaterade kursdeltagarna.

Ytterligare ett kurstillfälle av Försvararen, restriktioner och advokatetiken finns inplanerat under våren, den 7 juni. Kursen är kostnadsfri och ingår som ett led i den extra satsningen som Advokatsamfundet gör på etikens område.

Mer information och anmälan på advokatakademien.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons