search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Dansk undersökning visar på behov av åtgärder

Sexuella trakasserier och sexism är ett problem vid danska advokatbyråer. I en ny undersökning säger 15 procent av de svarande att de upplevt olika former av kränkningar.

Den danska branschorganisationen Danske Advokater inledde i oktober förra året en rad insatser mot sexism och sexuella trakasserier i advokatbranschen. En av dessa var en undersökning bland medarbetare vid advokatbyråerna inom organisationen.

Nu är resultaten klara. Bland de advokatbyråmedarbetare som svarat uppger knappt 15 procent att de har utsatts för sexism eller sexuella trakasserier vid ett eller flera tillfällen. Trakasserierna tar, enligt undersökningen, ofta formen av kommentarer med sexuella undertoner, sexistiska skämt och oönskad beröring, och märks ofta i samband med alkoholintag i olika sociala sammanhang.

En arbetsgrupp inom Danske Advokater ska nu ta fram en vägledning för advokatbyråer som vill motarbeta sexism och sexuella trakasserier.

Undersökningen genomfördes av Danske Advokater tillsammans med advokatbyrån Djøf.

Frågorna ställdes till totalt 10 500 personer inom advokatbranschen. 2 668, eller 27 procent, av de tillfrågade valde att svara.

Annons
Annons