search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Straffavgift för advokater ses över

Maxbeloppet för den straffavgift som advokater kan åläggas har varit oförändrat sedan 1997. Nu är det dags att se över beloppet, anser Advokatsamfundets styrelse, som har tillsatt en arbetsgrupp.

Advokatsamfundets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 22 januari att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att se över taket för straffavgiften för advokater som bryter mot god advokatsed, och om detta bör höjas. Den högsta möjliga straffavgiften är idag 50 000 kronor, en nivå som varit oförändrad i 24 år.

Taket för straffavgiften har dykt upp i debatten om advokatetik och advokater som bryter mot denna. Flera debattörer har pekat på att avgiften är mycket låg i förhållande till många andra jämförbara sanktioner för andra yrkesgrupper.

– För att vår lagreglerade tillsyn ska kunna utövas är det viktigt att samfundet har tillgång till effektiva sanktioner som är proportionella i förhållande till allvarligheten av överträdelserna, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som tagit initiativ till översynen.

Läs mer om översynen på de nya etiksidorna.

Annons
Annons