search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skatteverket ska betala efter felaktig utmätning

Enskilda som processar mot staten har i vissa fall rätt att få ersättning för sina rättegångskostnader, fastslog Högsta domstolen den 1 december. Enligt beslutet ska Skatteverket stå för en kvinnas rättegångskostnader för att överklaga ett felaktigt utmätningsbeslut. 

Ärendet gäller en kvinna som fått sin bil utmätt av Kronofogdemyndigheten. Utmätningen gjordes för att reglera en annan persons skulder till bland andra Skatteverket. Efter att själv ha överklagat, utan framgång, anlitade kvinnan en jurist som hjälpte henne att ta fram bevis och formulera ett överklagande. Skatteverket medgav därefter överklagandet, men motsatte sig att betala kvinnans kostnader för överklagandet. Tingsrätten hävde utmätningen, men avslog yrkandet om ersättning för rättegångskostnader.

Kvinnan överklagade och fick stöd av hovrätten, som förpliktade Skatteverket att stå för rättegångskostnaderna. Frågan kom sedan slutgiltigt att avgöras av HD, sedan Skatteverket överklagat.

Och Högsta domstolen går alltså på samma linje som hovrätten. I avgörandet hänvisar domstolen till ett tidigare prejudicerande avgörande, ”RF och rättegångskostnaderna”. HD fastslog där att staten kan åläggas ett ansvar för rättegångskostnader i utmätningsärenden där staten är part, eftersom det annars i vissa fall skulle strida mot rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen och mot regeringsformens 2 kap. 11 §.

HD konstaterar också att kvinnan haft skäl att anlita ombud, eftersom hennes eget överklagande inte fick Skatteverket att ändra beslutet. Skatteverket ska nu stå för kvinnans rättegångskostnader.

HD:s mål nr Ö 5734-19, ”Bilen i Borås”

Annons
Annons