search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Polis tog försvarsadvokatens Ipad – får kritik av JO

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot en polis för hans agerande i samband med ett polisförhör och vid handläggningen i domstol av den misstänktes begäran om försvararbyte. En offentlig försvarare hade med sig en Ipad till ett polisförhör med en brottsmisstänkt person för att göra anteckningar med hjälp av Ipaden. Förhörsledaren, en polisinspektör, tillät inte att försvararen hade med sig Ipaden på grund av att försvararen kunde spela in förhöret med den och hänvisade till att förundersökningssekretess gällde. En arrestvakt omhändertog därför tillfälligt advokatens Ipad och låste in föremålen i ett skåp.

I sitt beslut konstaterar JO att det inte fanns stöd i lag för att omhänderta Ipaden. JO kritiserar förhörsledaren för att han ändå beslutade om detta.

JO kritiserar också förhörsledarens agerande i samband med att den misstänkte begärde att få byta försvarare. Tingsrätten avslog begäran om försvararbyte, och den misstänkte överklagade beslutet till hovrätten med hjälp av ett ombud. Även förhörsledaren överklagade tingsrättens beslut.

Hovrätten avvisade förhörsledarens överklagande med hänvisning till att han inte hade rätt att överklaga beslutet.

JO:s beslut den 23 november 2020 (dnr 1506-2019)

Annons
Annons