search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Nytt seminarium: Försvararen, restriktioner och advokatetiken

Advokatsamfundet erbjuder med start den 8 februari ett nytt kostnadsfritt seminarium som handlar om hur försvarsadvokaten kan och bör agera när klienten är häktad med restriktioner.

Seminariet leds av advokaterna Ulrika Borg och Staffan Bergqvist, båda ledamöter i samfundets disciplinnämnd.

Så här presenterar de båda kursledarna seminariet: ”Advokater som påstås bryta mot restriktioner har i media uppmärksammats i flera fall på senare tid. I vår kurs med temat restriktioner avser vi att gå igenom en del av disciplinnämndens praxis från senare tid, lämna tips och förslag på hur olika situationer som kan uppstå i förhållande till klienter, anhöriga och vänner kan hanteras och vad som i övrigt kan vara viktigt att tänka på för att inte hamna i konflikt med det etiska regelverket. Vår tanke är att seminariet ska inbjuda till en öppen och levande diskussion i detta aktuella ämne.”

Anmäl dig till seminariet på Advokat­akademiens webbplats advokatakademien.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons