search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

CCBE-pris till sju fängslade advokater

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, gav 2020 års människorättspris till sju fängslade egyptiska advokater. Advokaterna Haytham Mohammadein, Hoda Abdelmoniem, Ibrahim Metwally Hegazy, Mahienour El-Massry, Mohamed El-Baqer, Mohamed Ramadan samt Zyad El-Eleimy har alla på olika sätt arbetat för mänskliga rättigheter i Egypten och fängslats eller häktats för sitt engagemang.

CCBE utdelade dessutom ett extra postumt människorättspris till advokaten Ebru Timtik. Ebru Timtik avled i fängelse i augusti år, sedan hon hungerstrejkat i protest mot den orättvisa rättegång som hon och många andra advokater utsatts för i Turkiet.

Sternford Moyo ny IBA-ordförande

För första gången har den internationella advokatorganisationen International Bar Association, IBA, fått en ordförande från Afrika. I januari tog advokat Sternford Moyo från Zimbabwe över ordförandeklubban efter brasilianen Horacio Bernardes Neto.

Sternford Moyo är senior partner vid advokatfirman Scanlen and Holderness i Harare, där han också är styrelseordförande. Han har tidigare haft en rad förtroendeuppdrag inom IBA och i sitt nationella advokatsamfund. Sternford Moyo är vald för två år.

Hongkong: Säkerhetslag används mot kritiker

Advokatorganisationen International Bar Association, IBA, och dess människorättsinstitut IBAHRI riktar båda hård kritik mot regimen i Hongkong, som använder landets nationella säkerhetslag för att gripa demokratiförespråkare. Den 6 januari i år greps mer än 50 personer av polisen, sedan de engagerat sig för att få fram demokratiskt sinnade kandidater till de val som ställdes in under förra året.

HD-dom besvikelse för klimataktivister

Norges högsta domstol gick på norska statens linje när den prövade frågan om oljeborrning i Arktis. Fyra av de 15 domarna var skiljaktiga och ansåg att oljelicenserna i Arktis borde vara ogiltiga på grund av bristfälliga miljöavvägningar, och att det var ett misstag att eventuella framtida globala utsläpp av växthusgaser inte beaktades i den underliggande konsekvensbedömningen.

Målet startade när flera miljöorganisationer 2016 stämde den norska staten för beslutet att starta ny oljeborrning i arktiska Barents hav. Organisationerna ansåg att oljeborrning i Arktis bryter mot § 112 i den norska grundlagen, som säger att medborgarna har rätt till en säker och hälsosam miljö och att staten måste vidta åtgärder för att säkra denna rättighet. Ärendet har prövats i Oslo tingsrätt 2017 och hovrätten 2019, innan det togs upp i Högsta domstolen i november 2020.

CCBE:s nya ledning på plats

Den 1 januari tillträdde advokat Margarete von Galen uppdraget som ordförande i Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE. Margarete von Galen är brottmålsadvokat, verksam i Berlin, och hon har även varit ordförande för Berlins advokatsamfund.

Den nya ordföranden får stöd av ytterligare tre viceordförande: förste vice ordförande James MacGuill från Irland, andre vice ordförande Panagiotis Perakis från Grekland samt tredje vice ordförande Pierre-Dominique Schupp från Schweiz.

Annons
Annons