search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Pandemin har påskyndat digitaliseringen

Fortsatt digitalisering men också fokus på arbetsmiljö och mångfald är vad advokatbranschen har att vänta. Det förutspådde generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som intervjuades vid evenemanget Framtidens advokatbyrå.

Mia Edwall Insulander konstaterade i intervjun att coronapandemin påskyndat digitaliseringen av advokatbranschen. Utvecklingen har varit mycket på gott, men Mia Edwall Insulander varnade också för att digitaliseringen i rättsväsendet riskerar att försämra rättssäkerheten. Detta gäller särskilt när processer avgörs digitalt, påpekade hon.

Ett annat rättssäkerhetsproblem som blivit tydligt under pandemin, enligt Mia Edwall Insulander, är att lagförslag drivs fram allt för snabbt och med mycket korta remisstider.

Mia Edwall Insulander fick också titta framåt på vilken utveckling vi kan vänta oss inom advokatbranschen. Förutom fortsatt digitalisering pekade hon på arbetsmiljö och mångfald som viktiga frågor för advokatbyråerna.

Framtidens advokatbyrå hölls den 14 januari, i samband med att undersökningsföretaget Regi presenterade sin årliga klientstudie. Under seminariet delade Regi också ut sitt årliga pris Årets advokatbyrå i fyra olika kategorier. Priset utdelas på grundval av hur nöjda byråernas klienter uppger sig vara i branschundersökningen.

Årets advokatbyråer

  • Crusner (kategorin 25–89 mkr)
  • Fylgia (kategorin 90–199 mkr)
  • MAQS (kategorin 200–499 mkr)
  • Roschier (kategorin 500 mkr+)
Annons
Annons