search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sund konkurrens måste också säkra rättssäkerheten

Tillsynsmyndigheten Konkurrencerådet vill öka konkurrensen inom Danmarks juridiska sektor. Men det danska advokatsamfundet befarar försämrad rättssäkerhet om myndighetens krav drivs igenom. 

Konkurrencerådet presenterade sin studie av konkurrenssituationen i den danska advokatbranschen i mitten av januari. Och enligt rådet kan konkurrensen förbättras på flera punkter. Konkurrencerådet pekar bland annat på att stora delar av den affärsjuridiska rådgivningen är samlad hos ett fåtal stora advokatbyråer och att andra grupper av rådgivare, som revisorer, har svårt att konkurrera med advokaterna.

Konkurrensmyndigheten har också synpunkter på rättshjälpslagen och de advokatetiska reglerna, som enligt ett pressmeddelande ”innehåller paragrafer och bestämmelser som begränsar konkurrensen”.

För att stärka konkurrensen lämnar Konkurrencerådet en rad förslag. Bland annat vill rådet öppna för att advokatbyråer ska få ta in externa ägare och ledningspersoner, att advokater ska få ingå i så kallade multidisciplinära partnerskap med andra professioner och att jävsreglerna ska mjukas upp när klienten lämnar informerat samtycke till detta.

Danska Advokatsamfundet har reagerat kraftigt mot förslagen, som man menar hotar advokatkårens oberoende och i förlängningen klienternas rättssäkerhet. Advokatsamfundets ordförande Peter Fogh säger i ett pressmeddelande att de hårda reglerna för advokater ”har kommit till för att skydda klienterna, så att advokaten alltid är oberoende och kan verka för klienten, och enbart för klienten, på bästa sätt”.

Advokatsamfundet är också kritiskt till själva analysen av konkurrenssituationen, som enligt samfundet bygger på en cirkeldefinition.

– Advokater kommer självklart att ta en stor andel av marknaden, om marknaden definieras som det arbete som advokater utför, säger Peter Fogh i pressmeddelandet.

Annons
Annons