search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

”Etiken är viktigare än någonsin”

Dagens Nyheter publicerade den 5 december ett reportage om advokatetiken och om de uppgifter som kommit om att advokater brutit mot de advokatetiska reglerna. Flera erfarna advokater uttalar sig i artikeln och pekar på att brott mot god advokatsed drabbar alla de advokater som sköter sig, och i förlängningen deras klienter.

Generalsekreterare Mia Edwall Insulander betonar i reportaget att de uppgifter som kommit fram om advokaters agerande, om de är sanna, riskerar att skada förtroendet för hela kåren. Hon konstaterar också att de fall som uppmärksammats under hösten kommer att behandlas i disciplinnämnden. Förutom den sedvanliga disciplinnämndsprövningen utlovar generalsekreteraren också ytterligare satsningar på etiken. 

Brå poddar om brott

Snacka om brott är namnet på Brottsförebyggande rådets, Brå, poddserie. Podden leds av den erfarne journalisten Willy Silberstein, som talar med olika experter och praktisk verksamma kring olika aspekter av brott och brottslighet. I det senaste avsnittet, publicerat den 21 december 2020, behandlas människors känsla av otrygghet och oro för brott, i ljuset av Nationella trygghetsundersökningen. 

Snacka om brott hittar du på Brås webbplats www.bra.se, eller där poddar finns.

Annons
Annons