search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Mer att läsa

Lustens lov!

Advokat Peter Danowsky skriver om lustens och arbetsglädjens betydelse för att göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke.

 Med jämna mellanrum, ja, i stort sett någon gång om året, görs en undersökning där frågan ställs om vad som gäller för framtidens jurister, särskilt de på advokatbyråer. Just nu är svaret balans i livet, teknikutveckling och transparens. Säkert rätt och riktigt alltsammans.

Denna krönika vill lyfta en annan aspekt, nämligen de personliga egenskaperna och lusten och intresset för yrket. Den enkla utgångspunkten är att just lust och intresse befrämjar kvalitet. Så är det i så många andra sammanhang; till exempel snickeri och annat hantverk, sport, musik, forskning, sjukvård. Försök för resten att komma på något där man blir bättre i yrket av att vara ointresserad och att känna olust!

En viktig uppgift för universitetslärare, arbetsgivare, kollegor, mentorer och andra med möjlighet att påverka unga jurister, advokater och blivande sådana är alltså att just stimulera lusten och intresset att göra ett bra jobb.

Min egen lust i yrket njuts och bekräftas framför allt i rättssalen. Och så har det varit sedan de allra första tillfällena som ombud för inkassofirmor i hänskjutna betalningsförelägganden. Små mål ska inte föraktas. Själva inställelsen i domstolen har varit och är alltjämt en rolig del av yrket.

Lusten till advokatyrket kan stimuleras på olika sätt. Den som är intresserad av process kan få stimulans av att läsa amerikanska court room dramas, inte för att det vi har i Sverige alls är likt, men för att trigga hur viktig advokatinsatsen kan vara. En bra utgångspunkt för att åstadkomma resultat är att tro, anse, veta att ens insats är viktig. Redan att inbilla sig att det man gör är viktigt kan vara av godo.

Det handlar mer om en inställning än om teknik och transparens. Ambitionen, intresset, lusten ska visa sig redan i de tidigaste kontakterna med klienten. Där skapas förutsättningarna för ett gott arbete. Den som har en aktivt intresserad attityd hittar kärnan i ett tidigt skede – och då inte nödvändigtvis bara den juridiska kärnan. Varför har situationen uppstått? Advokaten ska vara nyfiken på bakgrunden och försöka förstå sammanhangen. Det är kvalitetshöjande.

I processens olika skeden behövs intresse, empati, fantasi, entusiasm. Och det inte bara för den egna saken och den egna klienten. Förståelse för båda parternas positioner är värt en ansträngning, som säkert ger belöning. Att betrakta saken och analysera det som skrivits liksom det man själv skriver utifrån motpartens ögon är inte så dumt. Att fråga sig: varför skriver dom så, varför ser dom det så, ska vara moment i arbetsmetoden. Intresserat försök att förstå är ett gott förhållningssätt.

För en något äldre jurist ingår att be om hjälp av en ung biträdande jurist. Vilken glädje det är att då möta någon som har inställningen: Va’ kul! Jätteintressant! Gärna! Oavsett om uppgiften är stor eller liten och oavsett rättsområde. Här är någon som har goda förutsättningar att bli en bra advokat. En sådan person blir anförtrodd mer och mer och klienten känner säkert också av attityden, entusiasmen och gillar den han eller hon möter.

Just när betydelsen av den tekniska utvecklingen blir allt större för hur och var vi arbetar, ska det personliga anslaget inte förminskas. Arbetsglädjen är en helt nödvändig komponent för ett gott arbete och för den uthållighet som krävs för att man ska utvecklas som jurist. En god arbetsplats måste uppmuntra och ta hand om lusten, frimodigheten, självständigheten, entusiasmen, engagemanget, glädjen i att ta sig an sina arbetsuppgifter och allt vad som hör till dessa. Här ska inte förbises allt det som har med samarbetet med andra att göra. Den största risken med teknikutvecklingen, inte minst att vi har färre fysiska möten, är att mycket av det som kan skapa och befrämja arbetsglädjen genom personliga kontakter och relationen går förlorat. Då blir advokatyrket tråkigare och kvaliteten på det vi tillhandahåller lägre. Behovet av behaglig miljö, möten, fria diskussioner och surr i vardagen ska inte underskattas. 

Peter Danowsky
Advokat

Peter Danowsky har varit verksam på advokatbyrå sedan 1976. 2017 fick han Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket. Hans huvudsakliga verksamhetsinriktning är tvistelösning, som ombud och skiljeman.

Annons
Annons
Annons